Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

Študijný program  Zubné lekárstvo 

Odporúčaná literatúra

 

Odporúčaná literatúra

Hulín, I. et al.: Patofyziológia. 7. preprac. a doplnené vydanie. Bratislava, SAP, 2009, 1350 s. 
ISBN 978-80-8095-043-9.

Hulín, I. et al.: Patofyziológia. 8. vydanie. Bratislava, ProLitera, 2016, 744 s. 
ISBN 978-80-89669-05-2.

Pávková Goldbergová, M. a kol.: Patofyziologie v obrazech. 2016 Masarykova univ., 186 s.
ISBN 978-80-210-8323-3

 


           Hlavná stránka                  Začiatok stránky 


 Posledná modifikácia:     18. máj 2017

 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk