Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

Study programme  Dentistry

Study Literature

 

Study Literature

Hulín, I. et al.: Pathophysiology. Bratislava: SAP, 1997, 696 s. ISBN 80-88908-07-8.

Carol Mattson Porth, Glenn Matfin: Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States 2010. ISBN10 1582557241.   

https://www.bookdepository.com/publishers/Lippincott-Williams-and-Wilkins

Silbernagel, S., Lang, F.: Color Atlas of Pathophysiology. New York: Thieme Verl., 2000, 406 p. ISBN 80-7169-968-3.

 


            Main page                  Top of page     


  Last modification:    18. May 2017
  Remarks  send to:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk