Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

 

  

                                                               

Study programme  General medicine / Dentistry

Optional subjects   ( 4th- 5th class ) 

 Compulsory optional subject

 

Critical appraisal and academic writing skills

Summer semester  (24 hours, time-table will be announced)

Max.  10 students

Gestor:  Prof. Beata Mladosievicova, MD, PhD.

  • Medical databases

  • Structure of a scientific paper and internal consistency

  • How to define a scientific problem, aim of the study, research hypotheses and significance of the study

  • Design of studies in relation of type of study (diagnostic, therapeutic, prognostic)

  • Statistical analysis and  their interpretation

  • Critical appraisal of selected articles

  • Preparation of own manuscripts

  Test questions  (word dokument)

 


 

Lectures  -  academic year  2018/2019  -  summer semester
Tuesday:  17.30–19.20  (Library of Institute of Pathological Physiology)

1.  Introduction. Core skills of medical students  
 
26.2.2019
 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
2.  Scientific publication: Review, Systematic 
 Review
     
 5.3.2019
 Bachárová L, MD, PhD
3.  Scientific publication: Introduction     12.3.2019  Bachárová L, MD, PhD
4.  Scientific publication:  Material and Methods.    
 
19.3.2019   
 Bachárová L, MD, PhD
5.  Scientific publication: Results    26.3.2019   Bachárová L, MD, PhD
6.  Scientific publication: Abstract. Academic  
  English
    2.4.2019
 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
7.  Oral and poster presentation     9.4.2019   Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
8.  Scientific publication: Discussion      16.4.2019   Bachárová L, MD, PhD
9.  How to interpret statistics      23.4.2019     Bachárová L, MD, PhD
10.  Medical databases    30.4.2019      Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
11.  Test, Credits      7.5.2019  Mladosievičová B, Prof, MD, PhD

 


            Main page                 Top of page 


  Last modification:    18. February 2019
  Remarks  send to:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk