Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

Peter Slavkovský :   

Korene slovenskej vedy       

a

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu

  Bratislava, SAP 2005, 164 s.   

  ISBN 80-89104-58-4
     

   
    Obsah

    Ukážky z knihy


    

 Obsah

 

      Predhovor   ( O potrebe vedeckého bádania )

1.   Korene slovenskej vedy 

        J. Weber,  M.Bel,  J.A. Segner,  M. Hell,  Š.A. Jedlik,  J.M. Petzval,

        J.B. Klemens,  D. Štúr,  V. Alexander,  A. Stodola,  F. Lenard,

        J. Murgaš,  I. Textorisová,  M.R. Štefánik,  J. Hronec,  L. Dérer,

        E. Filo,  D. Ilkovič,  T.R. Niederland  

2.   Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu   ( 1901- 2003 )

3.   Prehľad laureátov Nobelovej ceny a ich objavov

      za fyziológiu alebo medicínu  

    


   Ukážky z knihy

  Predhovor  ( O potrebe vedeckého bádania ) 

  Korene slovenskej vedy  -  Jur Hronec

  Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu  -  rok 2002, 2003

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    24. január 2005
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk