Laokon42.jpg (22991 bytes)

   


  Sasinkova 4,  811 08 Bratislava      E-mail: patfyz.prednosta@fmed.uniba.sk
   Tel: 02-9011 9288,   Fax: 02-9011 9601

                                                             
                                      

               


 Ústav  patologickej  fyziológie

 Informácia o pracovisku

 História pracoviska

 Zoznam pracovníkov

 Učitelia na ústave

 Projekty pracoviska (granty)

 Diplomové práce pracoviska         

 Výber z publikovaných prác

 Knihy, učebnice, skriptá

 Oddelenie klinickej patofyziológie

 Pokusné zariadenie pracoviska


 Študijný program  
 všeobecné  lekárstvo 

 Organizácia výučby a skúšok

 Harmonogram výučby a rozvrh

 Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

 Voliteľné predmety (3.- 6.ročník) 

 OZNAMY - výučba, skúšky
 TESTY
 Odporúčaná literatúra


 Študijný program zubné lekárstvo 

 Organizácia výučby a skúšok 
 Harmonogram výučby a rozvrh
 
Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

 OZNAMY - výučba, skúšky
 TESTY
 
 
Odporúčaná literatúra


 Študijný program 
 biomedicínska fyzika

 Harmonogram výučby a rozvrh 

 Sylaby látky
 Odporúčaná literatúra


 Study programme  General 
 medicine
 (English speaking students)

 Study rules and integral organization

 Program of seminars, practical  
 lessons and lectures + time schedule
 

 Sylabus (questions) (Pathologic physiology) 

 NEWS - credits and exams

 Optional subjects
 Study literature
 TESTS


 Textbook "Pathophysiology"  (PDF)  

 Textbook "Inflammation and Fever"  (HTML)

 TESTS


 Study programme  Dentistry
 ( English speaking students )

 Study rules and integral organization

 Program of seminars, practical  
 lessons and lectures + time schedule 
 Sylabus (questions) (Pathologic physiology) 

 NEWS - credits and exams

 Optional subjects
 Study literature
 TESTS