Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

Študijný program  Všeobecné lekárstvo 

Harmonogram výučby a rozvrh

 

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie 
pre 3. ročník šk. rok 2018/2019  -  zimný semester

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie 
pre 3. ročník šk. rok 2018/2019  -  letný semester

Harmonogram prednášok - zimný semester

Harmonogram prednášok - letný semester

Rozvrh hodín


 

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie 
pre 3. ročník všeobecného lekárstva, šk. rok 2018/2019  -  zimný semester
(Ústav patologickej fyziológie)

týždeň
               dátum

téma  vedúci seminára
 prakt. cvičenia
1. 17.9-21.9 Patofyziológia ako predklinický odbor.
Základy experimentálnej práce
 Mgr. Krajčírovičová 
 Mgr. Aziriová 
 Prof.Šimko
2. 24.9-28.9 Zápal, horúčka, bolesť  Dr. Ondičová
 Dr. Hrenák
 Prof. Mladosievičová
3. 1.10-5.10 Všeobecný adaptačný syndróm - stres

 Mgr. Aziriová
 Mgr. Krajčírovičová
 Prof.Šimko

4. 8.10-12.10

Poruchy acidobázickej rovnováhy 

simulačné vzdelávanie -

 Dr. Piteková
 Mgr. Trubačová

 Dr. Paššáková
 Mgr. Borbelyová
 Mgr. Konečná
 Prof. Šimko
5. 15.10-19.10 Endotelová dysfunkcia
Venózna insuficiencia a varixy
Test 1
 Dr. Gardlík
 Dr. Tothová
 Prof. Bernadič
   
 
Dr. Slavkovský
6. 22.10-26.10 Ateroskleróza
Stabilný a nestabilný AS plát Komplikácie AS
 Dr. Repová
 Dr. Poljak 
 Prof. Mladosievičová
 
7. 29.10-2.11
1.11 Sviatok
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu  Dr. Baka
 Dr. Repová
 Prof.Šimko
8. 5.11-9.11 Elektrická aktivita srdca, poruchy rytmu, náhla smrť  Dr. Bachárová
 
Dr. Piteková
 Prof. Bernadič
9. 12.11-16.11 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie   Dr. Hrenák   
 Doc. Ukropcová
 Prof. Bernadič
10. 19.11-23.11 Regulácia TK. Hypertenzia
Test 2
 Dr. Paššáková  
 
Dr. Paulis
 Prof.Šimko

 
Dr. Slavkovský
11. 26.11-30.11 Dehydratácia. Hyperhydratácia. Poruchy sodíka, draslíka, vápnika, horčíka  Dr. Stanko
 Dr. Paššáková  
 Prof. Šimko
12. 3.12-7.12 Patofyziológia červenej a bielej krvnej zložky
Test 3
 Dr. Repová
 Dr.
Petríková
 Prof. Mladosievičová
 Dr. Slavkovský
13. 10.12-14.12  Hodnotenie kurzu
Náhradné semináre
 Mgr. Krajčírovičová 
 všetci vyučujúci

 Test 1 - témy "Zápal, horúčka, apoptóza" + "Poruchy objemu a zloženia telových tekutín,
                                                                   acidobázická rovnováha"
 Test 2 - téma "Patofyziológia KVS"
 Test 3 - téma "Patofyziológia krvi"

 

 


 

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie 
pre 3. ročník
všeobecného lekárstva,  šk. rok 2018/2019  -  letný semester
(Ústav patologickej fyziológie)


               dátum

téma
 vedúci seminára
 prakt. cvičenia
1. 18.2-22.2 --         --
2. 25.2-1.3 Pľúcna embólia.
Pľúcna hypertenzia. Cor pulmonale
 Doc. Celec
 Dr. Bachárová
 Prof. Šimko
 
3. 4.3-8.3 Zlyhanie pečene. Cirhóza  Dr. Repová
 Dr. Gardlík
 
Prof. Šimko
4. 11.3-15.3 Reštrikčné a obštrukčné ochorenia pľúc. Pneumónia. Respiračná insuficiencia  Dr.Stanko
 Doc.Ukropcová
 Prof. Mladosievičová
5. 18.3-22.3 Vredová choroba žalúdka a duodena. Pankreatitída. Ileus
simulačné vzdelávanie -

Test 4
 Dr. Paššáková
 
Dr. Piteková
 Mgr. Trubačová

 Mgr. Borbelyová
 Mgr. Konečná
 Prof. Šimko
 
Dr. Slavkovský
6. 25.3-29.3 Diabetes mellitus, inzulínová rezistencia  Doc. Celec
 
Prof. Bernadič
7. 1.4-5.4 Hyper- a hypotyreóza. 
Poruchy prištítnych teliesok 
 Dr. Bachárová
 Dr. Gardlík
 Prof. Bernadič
8. 8.4-12.4 Proteinúria, hematúria, nefritický 
a nefrotický syndróm, vyšetrenia moča      
Test 5
 Dr. Repová
 Dr. Baka 
 Dr. Hrenák
 Prof. Šimko
 Dr. Slavkovský
9. 15.4-19.4
19.4 Sviatok
Akútne a chronické zlyhanie obličiek

 Dr. Piteková  
 Dr. Schön
 Prof. Mladosievičová

10. 22.4-26.4
22.4 Sviatok
Metabolický syndróm.
Obezita a jej ovplyvnenie

Test 6
 Doc. Ukropcová
 Dr. Petríková
 Prof.
Mladosievičová
 
Dr. Slavkovský
11.

29.4-3.5
1.5 Sviatok

Patofyziológia nádorových ochorení.
Karcinogenéza
 Dr. Petríková
 Prof. Mladosievičová
 
Doc. Ukropcová
12.

6.5-10.5
8.5 Sviatok

Zlyhanie srdca, princípy terapie   Dr. Baka
 Dr. Paššáková 
 Prof. Šimko
13. 13.5-17.5 Etiopatogenéza epilepsie, migrény.
Intrakraniálna hypertenzia a edém mozgu    
 Mgr. Aziriová 
 Dr. Paulis
 
Prof. Šimko
14. 20.5-24.5 Hodnotenie kurzu
Náhradné semináre
 Mgr. Krajčírovičová 
 všetci vyučujúci

Test 4 - téma "Patofyziológia dýchacieho systému" 

Test 5 - téma "Patofyziológia GIT"

Test 6 - téma "Patofyziológia uropoetického systému"  

 

 

 


Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie 
pre 3. ročník všeobecného lekárstva,  šk. rok 2018/2019  -  zimný semester
(štvrtok, 16.30-19.20,  Veľká poslucháreň)

1.  Hemodynamika cirkulácie, chlopňové chyby    
  20.9.2018 
 Prof. F.Šimko
 Dr. Ľ.Paulis
2.  Zlyhanie srdca, patogenéza terapie    27.9.2018  Prof. F.Šimko
3.  Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie     
  4.10.2018
 Prof. F.Šimko
4.  Regulácia TK, hypertenzia     11.10.2018    Dr. Ľ.Paulis
5.  Karcinogenéza. Patofyziológia nádorových 
  ochorení     
18.10.2018 
 Prof. B.Mladosievičová
6.   Poruchy srdcového rytmu, náhla kardiálna 
  smrť 
        25.10.2018  
 Prof. B.Mladosievičová
 Dr. L.Bachárová
7.  Pľúcna embólia. Pľúcna hypertenzia. 
 Cor pulmonale, zlyhanie PK
     
1.11.2018 
 Prof. F.Šimko
8.  Rizikové faktory KV systému a ich ovplyvnenie.
 Ateroskleróza     
8.11.2018 
 Prof. F.Šimko
9.  Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc.
 Pneumónia a respiračná insuficiencia
   
 15.11.2018
 Prof. M.Bernadič
10.  Metabolický syndróm. Obezita a jej  
 ovplyvnenie
    
   22.11.2018  
 Doc. B.Ukropcová
11.  Molekulárna medicína. Vnútrobunkové 
 signalizácie 
   
29.11.2018  
 Doc. P.Celec
12.  Adaptácia, všeobecný adaptačný syndróm 
  - stres   
   6.12.2018
  
 Prof. F.Šimko

 


Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie 
pre 3. ročník všeobecného lekárstva,  šk. rok 2018/2019  -  letný semester
(streda, 16.30-19.20,  Veľká poslucháreň)

1.  Ischemická choroba srdca. Infarkt myokardu    20.2.2019   Dr. Ľ.Paulis
2.  Reperfúzny syndróm srdca       27.2.2019  Prof. F.Šimko
3.  Anemický syndróm. Jednotlivé anémie     
   6.3.2019
 Prof. F.Šimko
4.  Poruchy leukocytov, trombocytov a koagulácie      13.3.2019  Prof. B.Mladosievičová
5.  Cirhóza a zlyhanie pečene    20.3.2019  Prof. F.Šimko
6.  Choroby štítnej žľazy, prištítnych teliesok. Regulácia 
  kalcia
    27.3.2019
 Doc. P.Celec
7.  Ulkusová choroba žalúdka a dvanástnika. Pankreatitída.
  Ileus
    3.4.2019
 Prof. B.Mladosievičová
8.  Choroby nadobličiek, hypotalamu a hypofýzy     10.4.2019  Prof. F.Šimko
9.  Inzulínová rezistencia. Diabetes melitus a jeho 
  komplikácie
      
17.4.2019
 Doc. B.Ukropcová
10.  Proteinúria. Hematúria. Nefrotický a nefritický syndróm     24.4.2019  Prof. B.Mladosievičová
11.  Akútne a chronické zlyhanie obličiek   1.5.2019   Sviatok  Prof. M.Bernadič
12.  Mozgová ischémia a CMP,  intrakraniálna hypertenzia, 
  edém  
 
8.5.2019    Sviatok
 Prof. M.Bernadič

 


 

Rozvrh hodín pre 3. ročník všeobecného lekárstva
na letný semester školského roku 2018/2019  -  1. časť

  7.30- 8.20 8.30- 9.20 9.30- 10.20 10.30-11.20 11.30-12.20 12.30-13.20
Pondelok
  Patologická fyziológia  
seminár
16,17,18
Utorok
  Patologická fyziológia  
seminár
22,23,24
Streda
Patologická fyziológia  
seminár
25,26,27
     Patologická fyziológia  
seminár
28,29,30
Štvrtok
Patologická fyziológia  
seminár
1,2,3
 
Patologická fyziológia  
seminár
4,5,6
Piatok Patologická fyziológia  
seminár
7,8,9
Patologická fyziológia  
seminár
10,11,12

  

Rozvrh hodín pre 3. ročník všeobecného lekárstva 
na
letný semester školského roku 2018/2019  -  2. časť

    16,30-19,20
 Pondelok   Patologická fyziológia  
seminár
13,14,15
    16,30-19,20
 Utorok   Patologická fyziológia  
seminár
19,20,21
    16,30-19,20
 Streda PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
1.-12. týždeň
Veľká poslucháreň
  
       
  Piatok

   Letný semester:  18.2-24.5.2019    

 


           Hlavná stránka                  Začiatok stránky 


 Posledná modifikácia:    5. február 2019

 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk