Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                               

Študijný program    Biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby patologickej fyziológie a rozvrh 

 


Organizácia výučby a skúšok

Príprava:  Prednášky, semináre, cvičenia a študijná literatúra.

Termíny:  V rovnakých dňoch ako sa konajú skúšky študentov LF UK.

Priebeh skúšky:  Študent si vytiahne trojicu otázok. Podľa vlastného rozhodnutia
jednu z nich vypracuje písomne ako esej. Na písomné vypracovanie má 20 minút.
Potom má 15 minút na prípravu ústnej odpovede na ďalšie 2 otázky. Examinátor
posúdi výsledok na základe ústne zodpovedaných otázok a otázky vypracovanej

písomne. Pri nesplnení ktorejkoľvek z uvedených troch podmiernok je výsledok

skúšky negatívny.

Otázky:  Sú zostavené na základe sylabu.

 

 


 

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia Biomedicínska fyzika, školský rok 2018/2019
(utorok, 8.30-12.20,  knižnica ÚPF)  

 

1. týždeň   19.2.2019

a.  Zlyhanie srdca, pľúcny edém. Bolesť  (Prof. F.Šimko)

b.  Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie  (Prof. F.Šimko)

 

2. týždeň   26.2.2019

a.  Molekulárna medicína, intracelulárne signalizácie    (Doc. P.Celec)

b.  Oxidačný stres   (Doc. P.Celec)

 

3. týždeň   5.3.2019

a.  Artériová hypertenzia  (Dr. Ľ.Paulis)

b.  Hypertrofia srdca ako adaptačný mechanizmus. Kardiomyopatie  
     (
Dr. Ľ.Paulis)

 

4. týždeň   12.3.2019

a.  Bolesť, horúčka, zápal   (Dr. K.Ondičová, Prof. M.Bernadič)

b.  Mozgová cirkulácia, ischémia mozgu. Cievne mozgové príhody  (Prof. M.Bernadič)

 

5. týždeň   19.3.2019

a.  Chlopňové chyby srdca (Prof. M.Bernadič)

b.  Ateroskleróza, stabilný a nestabilný AS plát (Prof. M.Bernadič)

 

6. týždeň   26.3.2019

a.  Choroby nadobličiek  (Dr. K.Ondičová)

b.  Struma, hypotyreózy a hypertyreózy (Dr. K.Ondičová)

 

7. týždeň    2.4.2019

a.  Poruchy adenohypofýzy  (Dr. K.Ondičová)

b.  Akútne a chronické zlyhanie obličiek (Prof. B.Mladosievičová)

 

8. týždeň   9.4.2019

a.  Reštrikčné a obštrukčné choroby pľúc. Pneumónia  (Prof. M.Bernadič)

b.  Respiračná insuficiencia  (Prof. M.Bernadič)

 

9. týždeň    16.4.2019

a.  Edém mozgu, intrakraniálna hypertenzia (Dr. Ľ.Paulis)

b.  Všeobecný adaptačný syndróm-stres (Mgr. S.Aziriová)

 

10. týždeň    23.4.2019

a.  Anemický syndróm  (Dr. L.Petríková)

b.  Diabetes mellitus (Doc. P.Celec)

 

11. týždeň    30.4.2019 

a.  Nefrotický a nefritický syndróm (Dr. Ľ.Paulis)

b.  Patofyziológia nádorov, karcinogenéza (Prof. B.Mladosievičová, Dr. L.Petríková)

 

12. týždeň    7.5.2019 

a.  Hnačka, obstipácia (Doc. B.Ukropcová, Mgr. L.Slobodová)

b.  Vredová chroba žalúdka a dvanástnika (Dr. K.Ondičová, Doc. B.Ukropcová)

 

13. týždeň    14.5.2019      

a.  Ileus. Pankreatitída  (Dr. K.Ondičová, Doc. B.Ukropcová)

b.  Fibrilácia a flutter komôr, náhla kardiálna smrť  (Dr. L.Bachárová)

 

14. týždeň    21.5.2019

a.  Portálna hypertenzia a cirhóza  (Dr. Z.Poljak)

b.  Zlyhanie pečene  (Dr. Z.Poljak)

 

 


 

Harmonogram seminárov a cvičení z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia  Biomedicínska fyzika,  školský rok 2018/2019
(streda, 10.30-12.20,  knižnica ÚPF)

 

1. týždeň    20.2.2019

Predklinický odbor, rizikové faktory, zlyhanie obličiek    (Dr. T.Baka, Dr. J.Hrenák)

 

2. týždeň    27.2.2019

Anemický syndróm, leukocytózy a leukopénie  (Dr. L.Petríková, Dr. K.Ondičová)

 

3. týždeň    6.3.2019

Poruchy srdcového rytmu  (Dr. L.Bachárová, Mgr. Trubačová)

 

4. týždeň     13.3.2019

Regulačné mechanizmy cirkulácie. Zlyhanie srdca    (Dr. T.Baka, Mgr. Trubačová)

 

5. týždeň     20.3.2019

Dehydratácia, hyperhydratácia, poruchy acidobázickej rovnováhy (Mgr. S.Trubačová, Dr. M.Schön)

 

6. týždeň      27.3.2019

Mozgová ischémia, edém, intrakraniálna hypertenzia  (Dr. K.Ondičová, Mgr. S.Aziriová)

 

7. týždeň      3.4.2019

Poruchy hypotalamu a neurohypofýzy  (Dr. K.Ondičová, Dr. Z.Poljak)

 

8. týždeň       10.4.2019

Metabolický sydróm. Dyslipoproteinémia  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S.Aziriová)

 

9. týždeň      17.4.2019

Vredová choroba žalúdka a dvanástnika  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S.Aziriová)

 

10. týždeň       24.4.2019

Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia  
(Dr. Ľ.Paulis, Mgr. Trubačová)

 

11. týždeň       1.5.2019    Sviatok

Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie  (Dr. R.Gardlik, Dr. K.Ondičová)

 

12. týždeň     8.5.2019    Sviatok   

Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale  (Dr. K.Ondičová, Mgr. S.Trubačová)

 

13. týždeň     15.5.2019  

Oxygenácia, hypoxia, dyspnoe, respiračná insuficiencia   (Doc. B.Ukropcová, Dr. M.Schön,
Mgr. L.Slobodová
)

 

14. týždeň     22.5.2019

Regulácia kalcia. Osteoporóza 
Zápočty, kredity   (
Dr. Ľ.Paulis, Ing. D.Kováčová)

 

 


 

Rozvrh hodín pre študijný program "Biomedicínska fyzika" 
na letný semester školského roku 2018/2019 

  8.30 -10.20 10.30 -12.20
Utorok

PATOLOGICKÁ  FYZIOLÓGIA
prednáška 
 Ústav patologickej fyziológie   NTÚ, Sasinkova 4  
4.posch., knižnica 

PATOLOGICKÁ  FYZIOLÓGIA
prednáška 
 Ústav patologickej fyziológie   NTÚ, Sasinkova 4  
4.posch., knižnica 

    10.30 -12.20
Streda


Patologická fyziológia
seminár, cvičenie
Ústav patologickej fyziológie
 NTÚ, Sasinkova 4  
4.posch., knižnica  

      Letný semester:  18.2.-24.5.2019         

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky     


 Posledná modifikácia:    18. marec 2019
 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk