Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

Study programme  General medicine

Program of lectures, seminars and practical lessons  

+ time schedule

 

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
academic year  2018/2019 -  winter semester

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
academic year  2018/2019  -  summer semester

Lectures from pathophysiology,  winter semester

Lectures from pathophysiology,  summer semester

 Textbook "Pathophysiology"  (PDF)  

 Textbook "Inflammation and Fever  (HTML)"  

Time schedule 


 

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
General Medicine - 3rd class, academic year  2018/2019  -  winter semester
Tuesday:  10.30-13.20  (Inst. of Path. Physiology, Seminar Room) 
Thursday:   14.30-17.20; 17.30-20.20  (Inst. of Path. Physiology, Seminar Room)
Friday:   10,30-13,20    (Inst. of Path. Physiology, Seminar Room)

Week Topic Conductor of seminar
and practical lessons
17.9-21.9 Pathophysiology as a pre-clinical subject.
Valvular disorders
 Baka, MD, PhD
 Ukropcová,
Assoc.Prof,MD,PhD
 
Šimko, Prof, MD, PhD
24.9-28.9 Endothelial dysfunction.
Venous insufficiency and varices
 Gardlík, MD, PhD
 Celec, Assoc. Prof, MD, PhD

 
Bernadič, Prof, MD, PhD
1.10-5.10 General adaptation syndrome - stress  Paššáková, MD
 
Paulis, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, PhD
8.10-12.10

Disorders of acid-base balance

 Piteková, MD
 Bachárová, MD, PhD
 
Mladosievičová, Prof, MD, PhD
15.10-19.10 Pathogenesis of inflammation, fever, pain  Paulis, MD, PhD
 Kováčová, Ing.

 
Šimko, Prof, MD, PhD
22.10-26.10 Atherosclerosis. Stable and unstable plaque. Complications of AS  Repová, MD, PhD
 Petríková, MD
 Mladosievičová, Prof, MD, PhD
29.10-2.11
1.11. Holiday
Blood pressure regulation. Hypertension  Paššáková, MD
 Paulis, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, PhD
5.11-9.11 Coronary heart disease, myocardial infarction
 TEST 1
 Paulis, MD, PhD
 Repová, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, PhD
 Slavkovský, RNDr, PhD
12.11-16.11  Heart electrical activity. Dysrhythmias  Bachárová, MD, PhD
 
Repová, MD, PhD
 Mladosievičová, Prof, MD, PhD
19.11-23.11

Collapse, shock and disorders
of microcirculation

TEST 2

 Ukropcová, Assoc.Prof,MD,PhD
 Baka, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, PhD 
 Slavkovský, RNDr, PhD
26.11-1.11 Disorders of sodium and potassium metabolism  Stanko, MD
 Petríková, MD
 Šimko, Prof, MD, PhD
3.12-7.12 Anemic syndrome and white blood cells disorders
TEST 3
 Repová, MD, PhD
 
Petríková, MD
 Mladosievičová, Prof, MD, PhD
 Slavkovský, RNDr, PhD
10.12-14.12

Compensatory practicals and credit tests

 Baka, MD, PhD

  TEST 1 - Pathophysiology of CVS: Cardiovascular system - hypertrophy, isch. heart disease, 
                
(83-107)                                                               ECG 

  TEST 2 - Pathophysiology of CVS: Cardiovascular system - arrhythmias + Pathophysiology 
                 
(1-82) + (108-136)                                                                       of CVS

  TEST 3 - Inflammation, fever, apoptosis + Internal environments 
               
(552-572) + (620-659)     

  Tests : multiple choice-type of test with 25 questions and 4 possible answers. 
             The test questions are published on the web site of the Institute of Pathophysiology 
             (http://staryweb.fmed.uniba.sk/patfyz/otazky_PATFYZ_bez_odpovedi_Aj.htm). 
             The tests must be passed for at least 60%.

  


 

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
General Medicine
- 3rd class, academic year  2018/2019  -  summer semester
Monday:  7.30-10.20  (Seminar Room)
Tuesday:  7.30-10.20  (Seminar Room)
Thursday: 14.30-17.20 17,30-20,20 (Seminar Room)  

Week Topic Conductor of seminar
and practical lessons
18.2-22.2 --            --
25.2-1.3 Cirrhosis. Hepatic failure  Repová, MD 
 Gardlík, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, P
hD
4.3-8.3

Metabolic syndrome, insuline resistance, obesity

 Ukropcová,Assoc.Prof,MD,PhD
 Petríková, MD
 Šimko, Prof, MD, PhD
11.3-15.3 Restrictive and obstructive respiratory disorders. Pneumonia. Respiratory insuficiency  Stanko, MD 
 
Ukropcová, Assoc.Prof,MD,PhD 
 Mladosievičová, Prof, MD, PhD
18.3-22.3 Pulmonary embolism. Pulmonary hypertension. Cor pulmonale  Gardlík, MD, PhD
 Bachárová
, MD, PhD
 
Šimko, Prof, MD, PhD
25.3-29.3 
 
Gastric and duodenal ulcer
Pancreatitis. Ileus

 Paššáková, MD
 Bachárová, MD, PhD

 Bernadič, Prof, MD, PhD

1.4-5.4   Diabetes mellitus, insulin resistance  Celec P, Assoc. Prof, MD, PhD
 
Bernadič, Prof, MD, PhD
8.4-12.4 Hyper- and hypothyreosis. Disorders
of parathyroid glands
 TEST 4
 Bachárová, MD, PhD
 Baka, MD, PhD
 
Mladosievičová, Prof, MD, Ph
D
 
Slavkovský, RNDr, PhD
15.4-19.4 
19.4 Holiday
Heart failure. Principles of therapy  Baka, MD, PhD
 Repová,
MD, PhD
 Hrenák, MD, PhD 
 Šimko, Prof, MD, PhD
22.4-26.4
22.4 Holiday
Proteinuria, hematuria, nephritic and 
nephrotic syndrome, urine investigation 
TEST 5
 Repová, MD
 Paššáková, MD
 
Šimko, Prof, MD, PhD
 
Slavkovský, RNDr, PhD
29.4-3.5
1.5
  Holiday  

Acute and chronic renal failure

 Gardlík, MD, PhD
 
Ukropcová, Assoc.Prof,MD,PhD
 
Bernadič, Prof, MD, PhD
6.5-10.5
8.5 
Holiday  
Stroke. Intracranial hypertension 
and cerebral edema
 Paššáková, MD
 Paulis
, MD, PhD
 
Šimko, Prof, MD, PhD 
 13.5-17.5 Pathophysiology of malignant tumors
Carcinogenesis
TEST 6
 Petríková, MD
 
Mladosievičová, Prof, MD, PhD
 
Slavkovský, RNDr, PhD
 20.5-24.5

Compensatory week

Compensatory practicals and credit tests

 Baka, MD, PhD

TEST 4 - Pathophysiology of blood (301-350)   Pathophysiology of respiratory system (241-300)  

TEST 5 - Pathophysiology of endocrine system (205-240)  +  Pathophysiology of GIT (443-480)

TEST 6 - Pathophysiology of kidneys and urinary system (481-551)
              + 
Pathophysiology of
nervous system (137-204)  

Tests :  multiple choice-type of test with 25 questions and 4 possible answers. 
            The test questions (TESTS) are published on the web site of the Institute 
             of Pathophysiology.  The tests must be passed for at least 60%.

 


 

Lectures from pathophysiology, General Medicine - 3rd class,
academic year  2018/2019  -  winter semester
Thursday:  11.30–14.20  (Large Auditory)

1.  Hemodynamics of the circulation, valvular
  disorders     
   
20.9.2018    
Šimko F, Prof, MD, PhD
Paulis Ľ, MD, PhD
2.  Heart failure, pathogenesis of therapy
 
 27.9.2018
Šimko F, Prof, MD, PhD
3.  Collaps. Shock. Disoders of microcirculation   
 
4.10.2018   
Šimko F, Prof, MD, PhD
4.  Blood pressure regulation     11.10.2018                Paulis Ľ, MD, PhD
5.  Pulmonary embolism, pulmonary hypertension
 Cor pulmonale. Right
heart failure 
 
 
  18.10.2018   
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
6.   Cardiac rhythm disorders, sudden cardiac
  death
   25.10.2018
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD Bachárová L, MD, PhD
7.  Carcinogenesis. Pathophysiology of 
  tumors  1.11.2018
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
8.  Risk factors of CV system and their 
  modification
  
8.11.2018    
Šimko F, Prof, MD, PhD
9.  Obstructive and restrictive pulmonary diseases
 Pneumonia. Respiratory insufficiency  
       
 
 15.11.2018 
Gardlík, MD, PhD
10.  Metabolic syndrome.  Obesity and its 
  modification    
22.11.2018 
Ukropcová B, Assoc. Prof, MD, PhD
11.  Molecular medicine. Intracellular 
  signallizations     29.11.2018   
Celec P, Assoc. Prof, MD, PhD
12.  Adaptation, general adaptation 
  syndrome - stress     
   6.12.2018 
Šimko F, Prof, MD, PhD

 


 

Lectures from pathophysiology, General Medicine - 3rd class, 
academic year  2018/2019 -  summer semester
Monday:  14.30–17.20  (Ladziansky Auditory)   

1.  Ischemic heart disease. Myocardial infarction   18.2.2019 

Paulis Ľ, MD, PhD

2.  Diseases of leukocytes and thrombocytes  
 Disorders of coagulation
     25.2.2019 
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
3.  Anemic syndrome. Anemias    4.3.2019   Šimko F, Prof, MD, PhD
4.   Calcium and oxygen paradox
  Reperfusion syndrome of the heart
    11.3.2019  
Paulis Ľ, MD, PhD
5.   Diseases of suprarenal gland, hypothalamus 
  and hypophysis
  18.3.2019
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
6.  Duodenal and gastric ulcer. Pancreatitis. Ileus    25.3.2019  Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
7.  Liver cirrhosis. Liver insufficiency and failure     
    1.4.2019
Šimko F, Prof, MD, PhD
8.  Diseases of thyroid gland, parathyroid glands, 
  calcium regulation    
8.4.2019 
Celec P, Assoc. Prof, MD, PhD
9.  Insulin resistance. Diabetes mellitus and its 
  complications   
15.4.2019      
Ukropcová B, Assoc. Prof, MD,PhD
10.  Proteinuria. Hematuria. Nephrotic and nephritic 
 syndromes
      22.4.2019
Mladosievičová B, Prof, MD,PhD
11.  Acute and chronic renal failure    29.4.2019 Mladosievičová B, Prof, MD,PhD
12.  Stroke. Intracranial hypertension  and edema
   6.5.2019
Paulis Ľ, MD, PhD

 

 


 

 Time Schedule - Lectures and Practicals 
 General Medicine -  3rd class

academic year 2018/2019 - summer semester

  7.30-10.20 14.30-17.20  
Monday Pathological  Physiology 
gr. 7,8,9
 
Practical lesson
2.-14. week
 Institute of Pathol. Physiology
 
PATHOLOGICAL 
PHYSIOLOGY
Lecture
1.-12. week
Ladziansky Auditory
 
  7.30-10.20    
Tuesday Pathological  Physiology 
gr. 10,11,12
 
Practical lesson
1.-13. week
 Institute of Pathol. Physiology
   
   

14.30-17.20

17.30-20.20
Thursday   Pathological  Physiology 
gr. 4,5,6 
 
Practical lesson
2.-14. week
Institute of Pathol. Physiology
Pathological  
Physiology 
gr. 1,2,3
 
Practical lesson
2.-14. week
 Institute of Pathol. Physiology
       
Friday    

    The summer semester lasts from 18th February till 24th May 2019
           


            Main page                  Top of page     


  Last modification:    5. February 2019
  Remarks  send to:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk