Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

Study programme  Dentistry 

Program of lectures, seminars and practical lessons  

+  time schedule

 

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
Dentistry,  academic year  2018/2019  -  winter semester

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
Dentistry,  academic year  2018/2019  -  summer semester

Lectures from pathophysiology, Dentistry,  winter semester

Lectures from pathophysiology, Dentistry,  summer semester

 Textbook "Pathophysiology"  (PDF)  

 Textbook "Inflammation and Fever  (HTML)"  

Time schedule 


 

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
Dentistry - 3rd class,  academic year  2018/2019  -  winter semester
Friday: 16.30–18.20  (Auditory M204, Moskovská 2)  

Week Topic Conductor of seminar
and practical lessons
17.9-21.9 Pulmonary embolism. Pulmonary hypertension. Cor pulmonale  Paulis, MD, PhD
 Trubačová,Mgr.
 Bacháro, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, PhD
24.9-28.9 Heart failure. Principles of therapy  Baka, MD, Phd
 
Paulis, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, PhD
1.10-5.10 Restrictive and obstructive respiratory disorders. Pneumonia. Respiratory failure  Baka, MD, PhD
 
Ukropcová,Assoc.Prof,MD,PhD
 
Mladosievičová, Prof,MD,PhD
8.10-12.10

Cirrhosis. Hepatic failure
TEST 4

 Celec, Assoc.Prof,MD,PhD
 Repová, MD, PhD
 Šimko, Prof, MD, PhD
 
Slavkovský, RNDr, PhD
15.10-19.10 Gastric  and duodenal ulcer. Pancreatitis. Ileus  Celec, Assoc.Prof,MD,PhD
 Bacháro, MD, PhD
 Bernadič, Prof, MD, PhD
22.10-26.10  Diabetes mellitus, insulin resistance  Gardlík, MD, PhD
 Bernadič, Prof, MD, PhD
29.10-2.11 Metabolic syndrome.
Obesity and its management       
 Ukropcová, Assoc.Prof,MD,PhD
 
Petríková, MD
 Šimko, Prof, MD, PhD
5.11-9.11 Hyper- and hypothyreosis.
Disorders of parathyroid glands
 Bacháro, MD, PhD
 Baka, MD, PhD
 Mladosievičová, Prof,MD,PhD
12.11-16.11 Proteinuria, hematuria, nephritic and nephrotic syndrome, urine investigation
TEST 5
 Hrenák, MD, PhD
 Kováčová, Ing.
 Šimko, Prof, MD, PhD 
 
Slavkovský, RNDr, PhD
19.11-20.11 Acute and chronic renal failure  Repová, MD, PhD
 Ukropcová, Assoc.Prof,MD,PhD
 Bernadič, Prof, MD, PhD
26.11-30.11 Stroke. Intracranial hypertension and cerebral edema   Paulis, MD, PhD
 Kováčová, Ing.
 Šimko, Prof, MD, PhD
3.12-7.12 Pathophysiology of malignant tumors. Carcinogenesis     
TEST 6
 Petríková, MD
 Baka,
MD, PhD
 Mladosievičová, Prof, MD, PhD
 Slavkovský, RNDr, PhD
10.12-14.12

Compensatory practicals and credit tests

 Petríková, MD

  TEST 4 - Pathophysiology of blood + Pathophysiology of respiratory system
                
  (301-350) + (241-300)    

  TEST 5 - Pathophysiology of endocrine system   (205-240) 

  TEST 6 - Pathophysiology of kidneys and urinary system + Pathophysiology 
                
(481-551) + (137-204)                                              of nervous system

  Tests : multiple choice-type of test with 25 questions and 4 possible answers. 
              The test questions (TESTS) are published on the web site of the Institute 
              of Pathophysiology. The test must be passed for at least 60%.  

 


 

Program of the seminars and practical lessons from pathophysiology
Dentistry - 2nd class,  academic year  2018/2019  -  summer semester
Friday: 15.30–17.20  (Small Auditory)

Week Topic Conductor of seminar
and practical lessons
18.2-22.2 Pathophysiology as a pre-clinical  subject. Valvular disorders  Baka, MD
 
Ukropcová,Assoc.Prof,MD,PhD
 
Šimko, Prof, MD, PhD
25.2-1.3 General adaptation syndrome - stress  Baka, MD
 
Paulis, MD, PhD
 
Šimko, Prof, MD, PhD
4.3-8.3 Pathogenesis of inflammation, fever, pain  Paulis, MD, PhD
 Trubačová, Mgr.
 
Šimko, Prof, MD, PhD
11.3-15.3 Dehydratation, hyperhydratation. Disorders of sodium and potassium metabolism  Trubačová, Mgr.  
 
Paulis, MD, PhD
 
Mladosievičová, Prof, MD, PhD
18.3-22.3 Disorders of acid-base balance  Petríková, MD
 
Bachárová, MD, PhD
 
Mladosievičová, Prof, MD, PhD
25.3-29.3 Endothelial dysfunction. 
Venous insufficiency and varices
 Gardlík, MD, PhD
 Celec, Assoc. Prof, MD, PhD
 Bernadič, Prof, MD, PhD
 
1.4-5.4 Atherosclerosis. Stable and unstable plaque. Complications of AS  Stanko, MD
 Petríková, MD
 
Mladosievičová, Prof, MD, PhD
8.4-12.4 Coronary heart disease, myocardial infarction
TEST 1
 Paulis, MD, PhD
 
Trubačová, Mgr.
 Šimko, Prof, MD, PhD
 Slavkovský, RNDr, PhD
15.4-19.4
19.4 Holiday
Heart electrical activity. Dysrhythmias  Bachárová, MD, PhD
 
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
22.4-26.4
22.4 Holiday
Blood pressure regulation. Hypertension 
TEST 2
 Paulis, MD, PhD
 Ukropcová,
Assoc. Prof, MD, PhD
 
Trubačová, Mgr.
 Šimko, Prof, MD, PhD

 
Slavkovský, RNDr, PhD
29.4-3.5
1.5 Holiday
Anemic syndrome and white blood cell disorders   Bachárová, MD, PhD
 Schön, MD

 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
6.5-10.5
8.5 Holiday
Collapse, shock and disorders 
of microcirculation
TEST 3
 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
 Schön, MD
 
Šimko, Prof, MD, PhD
 
Slavkovský, RNDr, PhD
13.5-17.5

Compensatory week

Compensatory practicals and credit tests

 Petríková, MD

TEST 1 - Inflammation, fever, apoptosis (552-572)  Internal environments (620-659) 

TEST 2 - Pathophysiology of CVS:   Cardiovascular system - hypertrophy, ischemic heart 
              disease, ECG 
(83-107) 

TEST 3 - Pathophysiology of CVS   (108-136)     +     Pathophysiology of CVS   (1-82)  
                                                                      
Cardiovascular system - arrhythmias

Tests :  multiple choice-type of test with 25 questions and 4 possible answers. 
            The test questions (TESTS) are published on the web site of the Institute 
             of Pathophysiology.  The tests must be passed for at least 60%.

 


 

Lectures from pathophysiology,  Dentistry - 3rd class
academic year  2018/2019  -  winter semester
Friday: 14.30–16.20  (Auditory M204, Moskovská 2)

1.  Diseases of thyroid gland, parathyroid glands,  
 calcium regulation  
       21.9.2018
Gardlík, MD, PhD
Celec P, Assoc. Prof, MD, PhD
2.  Calcium and oxygen paradox. Reperfusion
  syndrome of the heart
    
28.9.2018
Šimko F, Prof, MD, PhD
3.  Anemic syndrome. Anemias     5.10.2018 Šimko F, Prof, MD, PhD
4.  Diseases of leukocytes and thrombocytes.
 Disorders of coagulation  
   
   
12.10.2018  
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
5.  Ischemic heart disease. Myocardial 
  infarction  
19.10.2018 
Paulis Ľ, MD, PhD
6.  Duodenal and gastric ulcer. Pancreatitis. Ileus   
 
 
26.10.2018
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
7.  Liver cirrhosis. Liver insufficiency and failure     2.11.2018 Šimko F, Prof, MD, PhD
8.  Diseases of suprarenal gland, hypothalamus
 and hypophysis     
 9.11.2018
Šimko F, Prof, MD, PhD
9.  Insuline resistance. Diabetes mellitus and its
 complications     
 16.11.2018
Ukropcová B, Assoc. Prof, MD, PhD
10.  Proteinuria. Hematuria. Nephrotic  and nephritic
 syndromes
 
  
23.11.2018
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
11.  Acute and chronic renal failure     30.11.2018 Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
12.  Stroke. Intracranial hypertension and edema 
   7.12.2018
Paulis Ľ, MD, PhD

 


 

Lectures from pathophysiology,  Dentistry - 2nd class
academic year  2018/2019  -  summer semester
Friday: 17.30–19.20  (Small Auditory)

1.  Hemodynamic of the circulation, valvular 
 disorders   
 22.2.2019
Paulis Ľ, MD, PhD
2.  Pulmonary embolism, pulmonary 
 hypertension. Cor pulmonale. Right heart 
 failure   
 1.3.2019
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
3.  Collaps. Shock. Disoders of microcirculation   8.3.2019 Šimko F, Prof, MD, PhD
4.  Blood pressure regulation. Hypertension
  
15.3.2019
Paulis Ľ, MD, PhD 
5.  Heart failure, pathogenesis of therapy  
  2
2.3.2019
Šimko F, Prof, MD, PhD
6.  Obstructive and restrictive pulmonary. 
 
Respiratory insufficiency   29.3.2019  
Celec P, Assoc. Prof, MD, PhD
7.  Risk factors of CV system and their 
 modification
  5.4.2019  
Šimko F, Prof, MD, PhD
8.  Cardiac rhythm disorders, sudden cardiac 
 death
       12.4.2019   
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
9.  Carcinogenesis. Pathophysiology of tumors
 
19.4.2019 
Mladosievičová B, Prof, MD, PhD
10.  Metabolic syndrome. Obesity and its 
 modification
  26.4.2019
Ukropcová B, Assoc. Prof, MD, PhD
11.  Adaptation, general adaptation syndrome 
 - stress
  3.5.2019
Šimko F, Prof, MD, PhD
12.  Molecular medicine. Intracellular 
 signalization
     10.5.2019 
  Celec P, Assoc. Prof, MD, PhD

 


 

 Time schedule - lectures and practicals, 2nd class - Dentistry 

academic year 2018/2019 - summer semester

    15.30-17.20 17.30-19.20
Thursday    
Friday

Pathological  Physiology 
 
Practical lesson
1.-13. week
Small Auditory

PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
Lecture
1.- 12. week
Small Auditory

                       The summer semester lasts from 18th February till 24th May 2019
           


            Main page                  Top of page     


  Last modification:   6. February 2019
  Remarks  send to:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk