Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

                                                                 

  Projekty pracoviska                        

  Aktuálne grantové úlohy pracoviska        

          


VEGA granty


 

Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f ) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonímom

 

Číslo projektu:   VEGA 1/0071/15

Vedúci projektu:   Fedor Šimko, Prof., MUDr., CSc.   

Zástupca vedúceho projektu:   Oľga Pecháňová, RNDr. DrSc.

Doba riešenia:     01.2015 - 12.2018

 


 

Stanovenie modulačnej úlohy nervus vagus v periférnom a centrálnom protizápalovom pôsobení antidepresív a antipsychotík

Číslo projektu:   VEGA 1/0300/15

Vedúca projektu:   Katarína Ondičová, MVDr., PhD.

Zástupca vedúceho projektu:   Ján Pečeňák, Doc., MUDr., CSc.

Doba riešenia:     01.2015 - 12.2017  

 


 

Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami

 

Číslo projektu:   VEGA 2/0195/15

Vedúci projektu:   Oľga Pecháňová, RNDr. DrSc.   

Zástupca vedúceho projektu:   Fedor Šimko, Prof., MUDr., CSc. 

Doba riešenia:     01.2015 - 12.2018

 


 

Overenie konceptu modulácie aktivity renín-angiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení

 

Číslo projektu:   VEGA 1/0127/17

Vedúci projektu:    Ľudovít Paulis, MUDr., RNDr., PhD.

Doba riešenia:     01.2017 - 12.2020 


        Hlavná stránka            Začiatok stránky


  Posledná modifikácia:    9. máj 2017
  Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk