Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                                

 Ivan Hulín et al.:   

 Patofyziológia  

 a

 klinická fyziológia

 pre magisterské a bakalárske

 štúdium

   Bratislava, SAP 2005, 593 s.          
   ISBN 80-89104-66-5
   Na obálke sú litografie Oldřicha Kulhánka    
   (Ecce homo 1994, Job 2002) 

    


     

      Obsah

 

 1   Základy molekulovej etiopatogenézy

 2   Poruchy objemu telových tekutín, elektrolytov, minerálií a acidobázickej 
      rovnováhy

 3   Patofyziológia bolesti

 4   Dýchací systém

 5   Krv a krvotvorný systém

 6   Kardiovaskulárny systém

 7   Uropoetický systém

 8   Gastrointestinálny systém

 9   Endokrinný systém

10  Nervový systém

11  Kosti a kĺby a systémové ochorenia

12  Patofyziológia gravidity a šestonedelia

   

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    10. máj 2005
 
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk