Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                              

 

  Knihy, učebnice, skriptá

Ďuriš-Hulín-Bernadič (Eds) :  Princípy internej medicíny 

Hulín :  Patofyziológia

Hulín et al.:  Pathophysiology

Štvrtinová, Jakubovský, Hulín :  Inflammation and Fever   ( HTML version )

Ivan Hulín et al.:  Úvod do vedeckého bádania  1

Peter Slavkovský:   Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiu
                                alebo medicínu

Ivan Hulín et al.:   Úvod do vedeckého bádania  2 
                              Dialógy, úvahy a zamyslenia

Ivan Hulín et al.:  Patofyziológia a klinická fyziológia
                             pre magisterské a bakalárske štúdium 

Bernadič M., Hulín I., Uhliar R., Štvrtinová V., Ferenčík M.:  
Regulované zvýšenie telesnej teploty a patofyziológia bolesti

Hulín I., Maasová D., Slavkovský P.:  SLOVNÍK medicínskych termínov

Boris Mravec et al.:    Neurotransmitery

Mladosievičová B., Kaiserová E., Foltinová A.:  Možné neskoré následky
                                                                 protinádorovej liečby v detstve

 Johana Holzerová:  Modelovanie chorôb a chorobných stavov   

 Boris Mravec, Katarína Ondičová:  Nervus vagus

 Beata Mladosievičová a kolektív:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

 Boris Mravec:  Stres a adaptácia

 Marián Bernadič  Algeziologické minimu

 Beata Mladosievičová a kolektív:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

                                                       Druhé doplnené vydanie 

 Beata Mladosievičová a kolektív:  Kardioonkológia 

 Boris Mravec:  Nervový systém: patofyziológia

 Peter Slavkovský:   Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiu
                                alebo medicínu. 
 
Druhé, aktualizované a doplnené vydanie

 Boris Mravec:  Nervový systém I  
                         Morfologický a funkčný podklad signalizácie

 Beata Mladosievičová a kolektiv:  Kardioonkologie 

 


     Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    30. september 2014
  Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk

 

  ````````````````````````