Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

   

   Boris Mravec :     Nervový systém: patofyziológia

                                    Skriptum pre študentov lekárskych fakúlt

   Bratislava, SAP 2013, 132 s.,  ISBN 978-80-89607-08-2


   Autor 

   Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

 


    

     Obsah  knihy s plnými textami   ( PDF dokumenty ) 

 

        Tiráž, Predhovor   ( 953 kB)

      Obsah   ( 920 kB)

 Akútne poruchy nervových funkcií   ( 2738 kB)

 1.   Ischémia a hypoxia

 2.   Zvýšený intrakraniálny tlak

 3.   Traumatické poranenia mozgu

 4.   Intrakraniálne krvácania a hematómy

 5.   Cerebrovaskulárne choroby

 6.   Infekcie centrálneho nervového systému

    Chronické poruchy nervových funkcií   ( 2492 kB)

 7.   Záchvatové choroby

 8.   Neurodegeneratívne choroby

 9.   Demyelinizačné choroby

10.  Hydrocefalus

11.  Choroby mozočka

12.  Choroby miechy

13.  Choroby periférnych nervov

14.  Nervovosvalové choroby

15.  Vývinové poruchy nervového systému

16.  Mozgová obrna

17.  Nádory nervového systému

18.  Geneticky podmienené choroby

   Psychické poruchy   ( 1920 kB)

19.  Schizofrénia

20.  Depresia

21.  Bipolárna afektívna porucha

22.  Úzkostné poruchy

23.  Látková závislosť 

    Appendix    ( 1582 kB)

 A.  Reparačné procesy prebiehajúce v nervovom systéme

 B.  Úloha glie v etiopatogenéze chorôb nervového systému

 C.  Neurozápal

 D.  Epigenetika a choroby nervového systému

 E.  Poruchy nervového systému a somatické choroby

 F.  Prípadová štúdia 

 G.  Prehľad vybraných fyziologických parametrov nervového systému                       

 H.  Stručný výkladový slovník                                                                                                                        

      Literatúra    ( 938 kB)

      Zoznam skratiek   ( 917 kB)

     


Poznámka:  Obrázky v pdf verzii monografie Stres a adaptácia sú v porovnaní s obrázkami 
v tlačenej verzii v nízkom rozlíšení (72 DPI). V prípade záujmu, autor monografie poskytne požadované obrázky v tlačenej forme vo vysokom rozlíšení a vo farebnej verzii.


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    12. apríl 2013
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk