Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

      

    Boris Mravec :     Nervový systém I

                                     Morfologický a funkčný podklad signalizácie

                                     Skriptum pre študentov lekárskych fakúlt

     Bratislava, SAP 2013, 89 s.,  ISBN 978-80-89607-10-5


   Autor 

   Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

 


    

     Obsah  knihy s plnými textami   ( PDF dokumenty ) 

 

        Tiráž, Predhovor   ( 661 kB) 

      Obsah   ( 592 kB)

 Bunky nervového systému   ( 4102 kB)

 1.   Neuróny

 2.   Paraneuróny

 3.   Glia

    Elektrofyziologické charakteristiky neurónov   ( 1545 kB)

 4.  Pokojový potenciál a excitabilita neurónov

 5.  Stupňovaný potenciál a akčný potenciál

   Štrukturálne a funkčné zložky neurónov z hľadiska vzniku a prenosu 
    signálov
  
( 4170 kB)

 6.  Receptívny segment a receptorový potenciál

 7.  Iniciálny a vodivý segment

8.  Prevodový segment 

    Synaptický prenos signálov   ( 7047 kB)

 9.  Chemické synapsy

10.  Neurotransmitery a neuromodulátory

11.  Elektrické synapsy                  

  Spracovanie signálov v nervovom systéme   ( 1414 kB)

12.  Neurón ako integrátor

13.  Spracovanie signálov v neuronálnych okruhoch

                                                                                           

      Literatúra    ( 611 kB)

      Zoznam skratiek   ( 577 kB)

     

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    7. máj 2013
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk