Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

   

   Marián Bernadič :     Algeziologické minimum

Skriptum pre voliteľný predmet Diagnostika a liečba bolesti

    Bratislava, SAP 2011, 98 s., 1. vydanie  
    ISBN 978-80-8095-075-0, EAN 9788080950750


  Autor 

  Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

  Recenzenti:

Prof. MUDr. L. Zlatoš, DrSc., Ústav patologickej fyziológie LF UK, Bratislava

Prof. MUDr. J. Pechan, PhD., Chirurgická klinika, NOÚ, Bratislava  

   


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    8. december 2011
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk